שרית לוי קצב (להלן: “האמנית” ו/או “שרית לוי קצב“) עשתה, עושה ותעשה את מירב המאמצים בכדי לתת למגוון לקוחותיה את הציור האופטימאלי עבורם (להלן: “הציור” ו/או “המוצר” ו/או “ההדפס“), תוך שימת דגש מקסימלית על שירות ואיכות ללא פשרות, והכל כפי שיפרוט בתקנון זה (להלן: “התקנון“):

כללי:

 • הוראות התקנון חלות על כל משתמש ו/או לקוח של שרית לוי קצב (להלן: “לקוח“) לרבות בעת רכישה ו/או כניסה ו/או ביקור באתר ו/או בסטודיו של שרית לוי קצב ו/או בשימוש ו/או שליחת הודעה במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך נתן נותן את הסכמתו, אישורו והבנתו את התקנון תנאיו השימוש על כל סעיפיו. במקרה שבו הלקוח מסתייג מסעיף זה או אחר בתקנון הוא מתבקש להימנע משימוש בשירותים של שרית לוי קצב ו/או לפנות לסטודיו שלה בטלפון 050-7244552 (להלן: “הסטודיו“).
 • שרית לוי קצב מתחייבת לפעול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “החוק“).
 • שרית לוי קצב תהא רשאית לשנות את מחירי הציורים מעת לעת והכל לפי ראות עיניה בלבד.
 • המחירים המצוינים באתר של שרית לוי קצב הינם סופיים וכוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 • התקנון של שרית לוי קצב מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, התקנון מתייחס כמובן לכל המינים באופן שוויוני.
 • שרית לוי קצב ממליצה לכלל לקוחותיה להיכנס ולהתעדכן בתנאי התקנון אשר עתידים להשתנות מעת לעת, היא מאחלת לכלל לקוחותיה גלישה ורכישה נעימה.
 • הכותרות המופיעות בתקנון זה הינן לצורכי נוכחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות התקנון.

מגוון המוצרים הקיים באתר ותנאי השימוש בו:

 • האתר מכיל בין היתר יצירות מקוריות, בעלי מספר עותקים מוגבל, יצירות מודפסות של האמנית ועוד. שרית לוי קצב שומרת לעצמה הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים.
 • שרית לוי קצב הינה היוצרת והבעלים של המוצרים ו/או יצירות האומנות על סוגיהם השונים המופיעים ו/או הנמכרים באתר ו/או המתפרסמים באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה תחליט שרית לוי קצב לקדם את מוצריה השונים.
 • שרית לוי קצב מוכרת את מוצריה, לנוחיות לקוחותיה הן באמצעות האינטרנט והן בסטודיו שלה.
 • במידה והלקוח נתקל בבעיה זו או אחרת באתר, הוא מוזמן לפנות בכל עת לאמנית באמצעות כתובת המייל הבאה: saritkatzav1@gmail.com.

אספקת המוצר, משלוח ואחריות:

 • זמן האספקה המשוער לקבלת המוצר הינו עד 30 ימי עסקים מיום קבלת האסמכתא לביצוע העסקה. אם זאת ייתכן ובתקופות של ריבויי הזמנות, זמן האספקה יהא ארוך יותר מהתקופה האמורה בסעיף זה.
 • הלקוח מתחייב להודיע לשרית לוי קצב על כל שינוי ו/או עיכוב הנוגע לביצוע ההזמנה ואספקת המוצר, לעניין סעיף זה, שינוי יהא למשל, אך לא רק, שינוי בכתובת הלקוח, שינוי במספר הטלפון של הלקוח, שינוי במועד האספקה המועדף וכו’.
 • בעת הזמנת הדפס, ייתכן ויהיו סטיות קלות בגודל ו/או בגוון צבע התמונה וזאת בשל אילוצים טכניים הכרוכים בהדפסה ולצורך התאמה מקסימלית בין סוג המוצר לגודל הגלופה. שרית לוי קצב לא תהא אחראית בשום מקרה על דהיית הצבעים בציור ו/או בהדפס, הלקוח מבין ומצהיר שעליו לשמור על הציור בהתאם להנחיות האמנית ובהתאם לסוג המוצר הנרכש.
 • התמונות באתר של שרית לוי קצב הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות השונות ובין המוצר המוגמר. פערים אלו יכולים לנבוע בין היתר משוני בין מסכי מחשב השונים ואיכותם.
 • שרית לוי קצב עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל פנו אל הסטודיו בפרטיו המצויים באתר זה.
 • שרית לוי קצב אינה אחראית לעיכוב ו/או כל תקלה ו/או בעיה באספקת המוצר שתגרם ע”י צד ג’ ו/או תיגרם על ידי כוח עליון ו/או שביתות ו/או פעולות צבאיות ו/או בלאי שאינו סביר וכו’. אי אספקה ו/או עיכוב לפי סעיף זה לא יהווה הפרה מצד שרית לוי קצב לאספקת המוצר. לשרית לוי קצב שמורה הזכות לספק את המוצר בתום העיכוב ו/או בחלוף הגורם המונע לפי סעיף זה. מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה ו/או העיכוב עצרו את מניין הימים.
 • שרית לוי קצב תבצע ומבצעת משלוחים ברחבי הארץ ומחוצה לה, אם זאת, שרית לוי קצב לא תבצע משלוחים לאזורים מפורזים, לרבות אך לא רק, לאזורים שמעבר לקו הירוק. שרית לוי קצב שומרת לעצמה הזכות לשנות את אזורי החלוקה בתקנון זה.
 • על הלקוח ליידע את האמנית ו/או את הסטודיו אם פריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה לעיל.
 • בעת אספקת המוצר, ייתכן ושרית לוי קצב תדרוש את נוכחות הגורם המשלם ו/או בעל ההזמנה ו/או את חתימתו על אישור המשלוח, וזאת כתנאי למסירת המוצר.
 • המשלוח יבוצע בהתאם לפרטים שמסר הלקוח בעת רכישת המוצר.

ביטול עסקה

 • הלקוח רשאי לבטל עסקה שבוצעה באתר ו/או בסטודיו של שרית לוי קצב בהתאם לתנאי החוק ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים של שרית לוי קצב כפי שזו מעת לעת בתקנון זה לפי שיקול דעתה של האמנית.
 • לקוח המעוניין לבטל עסקה לפי החוק, יעשה בכתב וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
 • במקרה של החזרת מוצר לפי הוראות החוק שלעיל, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבניהם וזאת לפי הדין.
 • שרית לוי קצב תקבל מוצר שהוחזר, בתנאי שהמוצר יוחזר על חשבון הלקוח כשהוא במצב חדש, לאחר בדיקתה ואישורה של שרית לוי קצב כי המוצר אכן תקין ובמצב חדש.
 • מוצר שיוצר במיוחד לפי הזמנה של הלקוח, לרבות אך לא רק, הזמנה אישית ו/או הדפס לא יתקבל בחזרה לסטודיו וזאת בהתאם לסעיף 4ג(ד)(3) לחוק.
 • במידה והלקוח חושש כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות מיד לשרית לוי קצב ולצרף תמונה של הפגם ואם אכן יימצא המוצר פגום על ידי האמנית, יתקבל בגין המוצר הפגום זיכוי או מוצר חלופי והכל בהתאם לבחירת הלקוח.
 • במידה והלקוח בחר מוצר שאזל מהמלאי, שרית לוי קצב תאפשר ללקוח לבחור אחת מבין משתי אופציות: בחירת מוצר חלופי או קבלת החזר כספי מלא.
 • שרית לוי קצב שומרת לעצמה הזכות לבטל עסקה ו/או ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או בניגוד לתקנון, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות נוספת שתהא לאמנית לפי כל דין.

הגבלת אחריות

 • האתר של שרית לוי קצב נעזר בשירותיהם של גורמים חיצוניים, שרית לוי קצב לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרוכש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
 • שרית לוי קצב לא תהא אחראית לשירות שיסופק על ידי כל צד שלישי, למשל, אך לא רק, אספקת מוצר ו/או העברת הנתונים ו/או גוונים ו/או צבעים ו/או כל האחריות זו או אחרת החלה על צד שלישי, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שרית לוי קצב לעניין זה.
 • שרית לוי קצב עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר העותקים ו/או המוצרים ו/או היצירות שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש.
 • שרית לוי קצב עושה ו/או מפיקה מוצרים מחומרים איכותיים ומובילים, הלקוח מאשר בזאת כי חשיפת המוצר לאור ו/או שמש ו/או במלאי טבעי ו/או חלוף הזמן יכול לשנות את הגוונים של המוצר. שרית לוי קצב לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מסעיף זה.

תנאים נוספים

 • לשרית לוי קצב הזכות הבלעדית לעדכן את דף המוצר שלה מעת לעת, כך למשל שרית לוי קצב רשאית להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, לעדכן מוצרים חדשים, מחירים וכו’.
 • שרית לוי קצב ו/או מי מטעמה, לא תהא אחראית לכל טעות סופר ו/או השמטה ו/או חוסר דיוק אשר מופיע באתר וללקוח ו/או לגולשי האתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 • הלקוח מצהיר כי הינו הבעלים של כרטיס האשראי עמו ביצע את העסקה וכי ללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד שרית לוי קצב לעניין זה.

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 • שרית לוי קצב מתחייבת לשמור את פרטי חוג לקוחותיה ולא להעבירם לאף גורם חיצוני, כל עוד לא קמה החובה החוקית ו/או האופרטיבית לעשות כן.

אם זאת, לאמנית חשוב לציין כי ישנם רכיבים מסוימים בתהליך המכירה אשר אינם מתבצעים ישירות באתרה של האמנית ולכן היא אינה יכולה להיות אחראית על אופן העברת המידע, שמירתו ואבטחתו כאשר הוא מצוי אצל גורם שלישי. אם זאת שרית לוי קצב משתמשת בכל אמצעי סביר לשמור על המידע וללקוח תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי האמנית.

 • דיוור לחוג לקוחותיה הרחב של שרית לוי קצב ייעשה לאחר שהלקוח נתן הסכמתו לכך ו/או שרית לוי קצב יידעה אותו כי היא מתכוונת לדוור אליו והכל בכפוף לדין.

קניין רוחני

 • שרית לוי קצב הינה הבעלים החוקיים של כל הזכויות באתר לרבות תמונות, המוצרים, לרבות תהליך ביצועם, בשלב הטרום מכירתו ולאחריו, מבנה האתר, ממשק האתר, לוגו, עיצוב האתר, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינם רכושה הבלעדי של שרית לוי קצב וקניינה הרוחני בלבד. הלקוח ו/או גולשי האתר מחייבים בזאת שלא; להעתיק ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או אחר, בתוכן האתר כולו או חלקו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב של שרית לוי קצב. הפרה של הוראה זו או אחרת מהוראות סעיף זה, עתידה לגרור הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני ו/או כל הפרה אחרת לפי כל דין, באופן שיש בו להטיל על המפר עונש ו/או קנס פלילי ו/או כל עילה אזרחית אחרת הקיימת לשרית לוי קצב לפי כל דין.
 • כל יצירות האומנות המופיעות באתר ו/או המתקבלות כמוצר ללקוחות מכל סוג ו/או פורמט שהוא, ללא כל קשר למיקומם, הינם קניינה הרוחני הבלעדי של שרית לוי קצב.
 • הלקוח מצהיר כי מטרת הרכישה של המוצר הינה אישית והוא מתחייב בזאת כי לא יעשה במוצר כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו לצורך עצמי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שרית לוי קצב תדגיש כי היא רשאית לעשות מספר עותקים זהים ו/או דומים ליצירותיה בכל עת, ללא כל צורך בהסכמת הלקוח ולפי ראות עיניה בלבד, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 • הלקוח ו/או משתמשי האתר השונים מתחייבים בזאת כי לא ייעשה שימוש ביצירה זו או אחרת, בכדי ליצור יצירה דומה ו/או בהשראת יצירה קיימת.
 • התוכן באתר של שרית לוי קצב, לרבות היצירות וההדפסים המוצגים בו הינם בבעלותה מלאה ובלעדית של שרית לוי קצב ואין בעצם הכניסה לאתר שום ויתור ו/או הסכמה ו/או הרשאה של גורם זה או אחר להעתיק ו/או להדפיס ו/או להפיץ שום ציור ו/או יצירה של שרית לוי קצב.

יצירת קשר

יש לך שאלה? אשמח לקרוא ולענות בהקדם האפשרי.

דילוג לתוכן